XORNADA USUARIOS INFRAESTRUTURA CESGA 2024

Data:   Xoves 6, xuño, 2024
Hora:   De 09:30h. a 12:30h.
Lugar:  Sala de Presentacións CESGA, Avda. de Vigo, s/n (Campus Vida) 15705 Santiago de Compostela

 Obxectivos:

  • – Dar a coñecer á comunidade usuaria os recursos dispoñibles no CESGA.
  • – Presentar casos de uso e servizos relevantes empregando os recursos en HPC, Big Data, AI e computación cuántica.
  • – Facilitar o encontro e intercambio de experiencias e coñecemento aos membros da comunidade usuaria CESGA.
  • – Descubrir oportunidades.

Dirixida a:

Grupos de Investigación, Empresas e Administracións usuarias ou potenciais usuarias dos servizos e recursos de supercomputación, datos, intelixencia artificial e computación cuántica proporcionados polo CESGA.

Axenda:
09:30h. Benvida e Apertura da Xornada
09:35h.  Actividade CESGA e planes de futuro
Lois Orosa Nogueira, Director Xerente, CESGA
10:00h. Demandas da comunidade usuaria
Ignacio López Cabido, Subdirector Técnico, CESGA
10:30h. Análisis a escala genómica del riesgo de hospitalización por COVID. Proyecto SCOURGE
Raquel Cruz Guerrero, FPGMX
10:40h. Computación Cuántica para el cálculo de precios de derivados financieros, Proyecto NEASQC
Carlos Vázquez Cendón, UDC
10:50h.  High performance computing and AI in systems biology
Julio Rodríguez Banga, IIM-CSIC
 11:00h. Pausa Café
11:30h. Avaliación de moléculas que xeran sensación de frescor en bebidas mediante computación cuántica.
Mariamo Mussa Juane, CESGA
11:40h. Overlay databank unlocks data-driven analyses of biomolecules for all
Ángel Piñeiro Guillén, USC
11:50h. Hybrid machine learning techniques in the management of harmful algal blooms impact
Andrés Molares Ulloa, UDC
12:00h. Papel del splicing alternativo en el desarrollo de la fibrosis hepática
Eva María Esquinas Román, Laboratorio “Gene Regulatory Control in Disease”, CiMUS, USC
12:10h. Procesamiento masivo de datos de acelerómetros para el estudio de la actividad física en epidemiología y salud pública
Miguel Adriano Sánchez Lastra, UVIGO
12:20h. Clausura
Lois Orosa Nogueira, CESGA

 

XORNADA DE DINAMIZACIÓN EUROCC2

Diálogo coa comunidade usuaria sobre o soporte do CESGA
Descubrindo as competencias dos perfís ponte entre Ciencia e HPC

Data:   Xoves 6, xuño, 2024
Hora:   De 12:30h. a 14:30h.
Lugar:  Sala de presentacións do CESGA,   Avda. de Vigo, s/n (Campus Vida) 15705 Santiago de Compostela

Obxectivo:

Definir colaborativamente xunto aos usuarios ás competencias dos perfís do persoal que exerce de ponte entre os especialistas en diversas competencias científicas e os técnicos de soporte e administración de sistemas HPC.

Dirixida a:

Grupos de Investigación, Empresas e Administracións usuarias ou potenciais usuarias dos servizos e recursos de supercomputación, datos, intelixencia artificial e computación cuántica proporcionados polo CESGA.

Axenda:
12:30h. Benvida e Apertura da Xornada
Ramón Basanta Cheda, Responsable do Proxecto EUROCC2 no CESGA
12:35h. Cales deberán ser as competencias dos perfís ponte
Partindo da propia experiencia das persoas participantes, convidarase  a definir conxuntamente as competencias necesarias para estes perfís ponte. Ditas competencias deberán permitir aproveitar todo o potencial da supercomputación a IA e a HPC para as diferentes áreas de investigación e, ao mesmo tempo, optimizar o uso dos recursos.
Todos/as os/as asistentes
13: 15h Como adquirir estas competencias e reter o talento
Reflexión e propostas colaborativas sobre os dispositivos que se precisan para formar nestas competencias ponte (formacións, aprendizaxes no propio desempeño, intercambios, mentorías, conformación de equipos multidisciplinares, etc.) E de como facer para reter a este perfil profesional.
13:45h. Conclusións
Todos/as os/as asistentes
14:30h. Clausura da sesión