FORTISSIMO big-data

Casos de aplicación do HPC na industria galega:
 Simulación e Big Data como base de novos servizos e procesos.


Xoves, 22 de Febreiro de 2018 – CESGA, Santiago de Compostela.
 

PROGRAMA

9:30    Recepción dos asistentes e café de benvida.

10:00  Apertura da xornada.  Ignacio López, Subdirector técnico do CESGA.

10:10  Fortissimo: Colaboración entre os axentes clave para a incorporación da simulación e o Big Data na PEME. Andrés Gómez, Administrador de Aplicacións e Proxectos do CESGA.

10.30  Casos de éxito (I): usuarios finais.

  • Texas Controls – “Simulacion HPC para a optimización do aperte de unións criticas na industria petroquímica”, Xan Candal / Pablo Bello.
  • Dinak  – “Solucións HPC para o deseño preciso e optimizado de chemineas metálicas”, Rubén Anta.
  • Norvento Enerxía“Mellora económica e de rendemento en plantas de biogás a través da optimización da xeometría nos dixestores anaerobios” , Miguel A. Balboa.
  • Kaleido Ideas & Logistics – “Computación de alto rendemento aplicada a estimación de fletes marítimos”, David Martínez.
  • EcoMT – “Telexestión intelixente na industria e sector retail”, Nerea Vilela. 

11.30  Pausa café.

12:00  Casos de éxito (II): provedores de servizos e expertos en I+D.

13.00  Debate: Realidade e necesidades das empresas para a incorporación e a consolidación das técnicas de HPC e Big Data nos seus procesos.  

13.20  Recapitulación e conclusións. Andrés Gómez, Administrador de Aplicacións e Proxectos do CESGA.

13.25  CESGA ao servizo da Innovación.  Ignacio López, Subdirector técnico do CESGA.

13.30  Peche da xornada. Francisco Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria.

Aperitivo e despedida.

Fortissimo project: FP7, nº 609029. Fortissimo 2 project: Horizon 2020, nº680481.