Project Description

GIS-TERRA – Generación contenidos GIS para Proxecto Terra

Period: 2008-04-14 – 2009-03-31 (6 months).

Funded by: Empresa

http://www.coag.es/proxectoterra/