CESGA facilita os recursos  computacionais necesarios para un estudo xenético lanzado polo CSIC para identificar o risco individual de desenvolver formas graves de  COVID-19.

Investigadores do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) puxeron en marcha un estudo xenético para identificar o risco individual de desenvolver formas graves de  COVID-19. Os resultados poderían axudar a previr infeccións graves e a descubrir potenciais tratamentos.

O obxectivo do estudo é pescudar por que algúns pacientes infectados con coronavirus ( SARS- CoV-2) apenas sofren afectación clínica mentres que outros desenvolven formas moi graves da enfermidade  COVID-19. O obxectivo é estudar xenes de inmunidade innata, o sistema de defensas co que nacemos, para explicar o maior risco de cada persoa para desenvolver formas graves da enfermidade  COVID-19.

Os estudos de pequenas variacións xenéticas na poboación como este requiren grandes potencias  computacionais para a súa resolución en tempo, por iso o CESGA participará neste proxecto facilitando un máis rápido tempo a solución.

No proxecto  INMUGEN, que así se denomina, colaboran grupos de investigación do Hospital  Clínic de Barcelona, do Hospital de Sant  Pau de Barcelona, do Instituto de Investigacións Biomédicas de Barcelona, do Instituto de Biomedicina de Valencia, do Centro Nacional de Biotecnoloxía, do Instituto de  Parasitología e Biomedicina, do Instituto de Física de Cantabria e do Centro de Supercomputación de Galicia.

Máis información: https://bit.ly/3bx0qHU

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-lanza-un-estudio-genetico-para-identificar-el-riesgo-individual-de