O Ministerio de Asuntos Económicos a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial lanzou unha iniciativa que ten por obxectivo garantir o desenvolvemento de algoritmos cuánticos cun enfoque dirixido á solución de casos reais, fortalecendo así o desenvolvemento tecnolóxico e industrial en España e a creación de emprego de alta cualificación.

CESGA participa nesta iniciativa que poñerá ao dispor da comunidade investigadora infraestruturas que permitirán o desenvolvemento de librerías de algoritmos cuánticos útiles aplicables a problemas reais en química  cuántica, finanzas, optimización de procesos da cadea produtiva,  criptografía, etc. para usuarios finais tanto de empresas como de entidades públicas.CESGA partipa en Quantum Spain

En concreto, CESGA liderará o programa nacional de formación en computación cuántica. Dentro da Rede Española de Supercomputación (RES), coordinará o programa de computación cuántica. Este programa incluirá actuacións de formación, seminarios, acceso dos usuarios a través dos procesos da RES, xestión dos comités de acceso, etc. O obxectivo último é establecer a plataforma de acceso na nube ás capacidades  cuánticas existentes, e xerar en paralelo un gran número de usuarios potenciais. Adicionalmente, CESGA despregará un simulador de computación  cuántica que se sumará ao que xa se atopa en servizo no Centro.

Máis información:

https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/211026_np_cuantico.aspx