Convocatoria de proxectos de empresas e administracións EuroCC

No marco do proxecto  EuroCC, ábrese a convocatoria para o acceso gratuíto de empresas, administracións públicas españolas e entidades dependentes a recursos de computación de altas prestacións ( HPC, polas súas siglas en inglés).

Convocatoria de proyectos de empresas e administraciones EuroCC

Para iso,  EuroCC lanza un banco de probas ou  testbed destinado á realización de actividades de I+D+i, tales como probas de concepto, ensaios de escalabilidade, proxectos piloto ou avaliación de aplicacións informáticas, entre outras. Estas accións deberán executarse nun prazo máximo de 3 meses. Quedan excluídos procesos de produción ou explotación pertencentes á propia actividade empresarial do solicitante. O acceso a estes recursos non terá cargo.

O testbed ofrece acceso a ata 50.000 horas de cómputo e 40 horas de atención personalizada por actividade durante 3 meses.

Os interesados poderán solicitalo a través de:

https://eurocc-spain.res.es/convocatoria-eurocc-spain-testbed/

A recepción de solicitudes será ininterrompida ata que se esgoten os recursos ofertados (24 actividades).

Para dúbidas e información adicional: eurocc-testbed@cesga.es

O proxecto EuroCC recibiu financiamento da Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (European High-Performance Computing Joint Undertaking- EuroHPC-JU) en virtude do acordo de subvención No 951732. A EuroHPC-JU recibe apoio do programa de investigación e innovación Horizonte 2020 da Unión Europea e de Alemania, Bulgaria, Austria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Eslovaquia, Noruega, Suiza, Turquía, República de Macedonia del Norte, Islandia e Montenegro.

Unión Europea