Este ano celébrase a  XV edición do curso de posgrao sobre  TIG e arqueoloxía. Este curso vén sendo  co-organizando anualmente de maneira conxunta polo Instituto de Arqueoloxía de Mérida e o Instituto de Ciencias do Patrimonio, ambos os centros do CSIC. Desde 2017, uniuse á organización o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e o Centro Universitario de Mérida (Universidade de Estremadura).

O curso está dirixido a estudantes ou profesionais sen experiencia ou con pouca experiencia no uso de  TIG. O curso inclúe toda unha serie de ferramentas para que os alumnos aproveiten os contidos expostos e alcancen a capacitación necesaria para cumprir os obxectivos do curso: visualización do material  online (videotutoriales, presentacións, documentos)  webminarios, titorías, exercicios, foros de discusión, seguimento diario, etc. Todo iso faise a través da plataforma  online Aula CESGA, á que os alumnos teñen un acceso ininterrompido desde que empeza ata que finaliza o curso.

Datas de celebración: do 18 de maio ao 15 de xuño de 2020.

O curso está deseñado para ser completado en 150 horas. Con todo, dado o carácter non presencial, a duración depende en gran medida do nivel de dedicación individual de cada alumno, xa que é posible realizalo ao ritmo máis conveniente para cada cal.

Máis información e rexistro: https://sites.google.com/view/tigenarqueologia/p%C3%A1gina-principal