Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Premio Menéndez Pidal

O profesor de investigación e director do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, foi distinguido co Premio Menéndez Pidal pola Confédération International de Généalogie et d’Héráldique e entregarase hoxe, mércores 20 de outubro, durante o acto de apertura do XXXIV Congreso Internacional de Xenealoxía e Heráldica, que se celebrará en Madrid, na sede do Arquivo Histórico Nacional.Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Eduardo Pardo de Guevara e Valdés formou parte do padroado da Fundación CESGA entre os anos 2012 e 2019.

Máis información:

https://delegacion.galicia.csic.es/eduardo-pardo-de-guevara-y-valdes-profesor-de-investigacion-del-csic-y-director-del-iegps-premio-menendez-pidal/?lang=gl