Proxecto FF4EuroHPC: Pecha a primeira convocatoria aberta para experimentos empresariais

A convocatoria foi un éxito xa que o nivel de resposta aliñouse co experimentado nos proxectos anteriores de  Fortissimo. A avaliación é continua, co apoio de moitos avaliadores externos experimentados da industria e o mundo académico. Convidarase os consorcios das propostas mellor cualificadas a desenvolver as súas ideas en experimentos de aplicación financiados por  FF4EuroHPC, co obxectivo de mostrar o enorme impacto e beneficio que  HPC pode ter no negocio das pemes. A duración dos experimentos será como máximo de 15 meses e espérase que comecen o 1 de xuño de 2021.

Haberá outra oportunidade de presentar propostas a finais deste ano na segunda convocatoria aberta, que se prevé abrir en xuño e pechar a finais de setembro.

Acerca das convocatorias abertas

Dentro do proxecto  FF4EuroHPC (Horizonte 2020, acordo de subvención 951745) ofreceranse dúas Convocatorias Abertas de propostas no primeiro ano de execución do proxecto co obxectivo de ampliar e demostrar o potencial empresarial ao utilizar os servizos  HPC-Cloud, especificamente para aplicacións que involucran simulación de procesos físicos axustados, análises de datos de alto rendemento ou intelixencia artificial.

A primeira convocatoria abriuse do 2 de novembro ao 27 de xaneiro O orzamento de financiamento total indicativo foi de 3 millóns de euros e a solicitude de financiamento máximo por proposta foi de 200 000 euros (cubrindo a todos os participantes). Executaranse dous tramos de experimentos (os chamados  subproyectos) durante un máximo de 15 meses cada un. As convocatorias abertas teñen como obxectivo atraer a pemes innovadoras e áxiles para maximizar o potencial de innovación de experimentos individuais e a capacidade de proporcionar casos de éxito convincentes sobre o uso de servizos e tecnoloxías avanzados de  HPC para resolver os desafíos comerciais. Estes utilizaranse para crear conciencia e alentar ás pemes de diferentes industrias a aproveitar a oportunidade de usar  HPC para os seus negocios, adquirir novos coñecementos, realizar colaboracións exitosas e gozar dos beneficios que  HPC brinda para o desenvolvemento ou optimización operativa e de produtos.

Proximamente anunciarase a segunda convocatoria aberta

Espérase abrir a segunda convocatoria aberta en xuño de 2021. A información detallada da segunda convocatoria publicarase na páxina web de FF4EuroHPC. Para manterse actualizado coa información máis recente sobre convocatorias abertas, actividades de proxectos e eventos, está convidado a subscribirse ao boletín.