Nodo en Galicia de RSG-Spain

CESGA dá soporte á actividade do nodo en Galicia da comunidade de mozos investigadores en bioinformática e bioloxía computacional RSG-Spain. Interesadx na bioloxía computacional e/o bioinformática? Coñece RSG-Spain! Es o/a únicx bioinformáticx ou biólogx computacional do teu grupo? Gustaríache ampliar a túa rede de contactos e con sorte, atopar axuda para un problema que tes [...]