Webinar: Aplicación de algoritmos cuánticos variacionais para a aprendizaxe da estructura de redes Bayesianas.
Relator: Vicente P. Soloviev, Quantum Machine Learning and IA researcher, Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Data e hora: Martes 15 de marzo de 2022, ás 18:15h.

Nesta charla, mostraranse os resultados obtidos no recente traballo realizado. Farase unha breve introdución ás redes  Bayesianas (aplicacións e concepto) para poder introducir o problema da aprendizaxe da estrutura das redes  Bayesianas a partir de datos. Posteriormente mostrarase a aplicación do algoritmo  variacional Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), e os resultados obtidos, considerando e sen considerar diferentes tipos de ruído cuántico, sobre datasets reais.

Link ao traballo: https://arxiv.org/abs/2203.02400