XXXI Xornadas Técnicas de RedIRIS
Zaragoza, 13- 15 de xuño de 2023

RedIRIS, a rede de comunicacións avanzadas da comunidade académica e científica española, xestionada pola entidade pública empresarial Red.es e financiada polo Ministerio de Ciencia e Innovación, anuncia a celebración das súas XXXI Xornadas Técnicas entre o 13 e o 15 de xuño de 2023 na Universidade de Zaragoza (UNIZAR).

Despois dunha espera case 3 anos, esta edición dá continuidade á cancelada a principios de 2020 por mor da pandemia sanitaria declarada como consecuencia do virus COVID-19, e que ía desenvolverse no campus da capital aragonesa.

As XXXI Xornadas Técnicas RedIRIS estarán precedidas polos seus habituais Grupos de Traballo e tratarán de converterse de novo na gran cita anual sobre as TIC entre a comunidade académica e de investigación do noso país.

Do 13 ao 15 de xuño de 2023 levarán a cabo diferentes relatorios, mesas redondas e actividades fundamentais que configurarán o programa oficial e que estarán organizadas polo equipo de RedIRIS e polo Comité de Programa, formado por membros da Comunidade RedIRIS e con representación da Universidade de Zaragoza, como centro co-organizador do evento.

Durante estes tres días terán lugar conferencias e charlas ao redor de varios eixos temáticos prioritarios, que incluirán, entre outros, os despregamentos de infraestruturas e servizos para a docencia e a investigación; a ciberseguridade; ou a ciencia aberta.

Precedida polos Grupos de Traballo durante a mañá da primeira xornada, está previsto que na tarde do martes 15 de xuño teña lugar o acto inaugural das XXXI Xornadas Técnicas de RedIRIS 2023, e a continuación a conferencia maxistral cuxo relator se coñecerá nas próximas semanas, do mesmo xeito que o avance do programa .

Durante o resto das sesións abordaranse temas das diferentes áreas de especialización, incluíndo unha sesión con charlas lóstrego na que se compartirán, de forma breve e áxil, as experiencias que os diferentes membros da comunidade decidisen compartir cos asistentes.

Participación nas Xornadas Técnicas

O persoal das institucións afiliadas a RedIRIS, que desexe participar nas Xornadas Técnicas impartindo un relatorio, debe presentar un “abstract” para que o Comité de Programa poida avaliar as propostas recibidas, e configurar o programa do evento. O tempo establecido para cada relatorio será de 15 minutos + 5 minutos para preguntas/respostas.

Admitiranse tamén propostas de charlas lóstrego de 5 minutos, centradas nun punto crave, para unha sesión específica para este tipo de charlas. Ademais, outra modalidade de participación será a presentación de pósteres.

O prazo de envío de propostas (abstracts, charlas lóstregos e pósteres) é ata o 20 de marzo .
As propostas deben enviarse a ponenciasjt@rediris.es

Liñas temáticas prioritarias

As liñas temáticas deste ano son:

1. Infraestruturas e servizos para a docencia e a investigación

Experiencias, servizos ou desenvolvementos sobre como as tecnoloxías da información poden ser utilizadas para mellorar a eficiencia e a calidade no ámbito académico ou investigador.

Os temas para tratar abarcan o deseño, implementación e xestión de infraestruturas e servizos TIC, así como experiencias en implantacións exitosas e tendencias novas neses ámbitos: redes de alta velocidade; servizos na nube; servizos de mobilidade, almacenamento e backup; servizos de colaboración e comunicación; servizos de xestión de identidades e acceso; automatización; administración electrónica; xestión de CPDs, etc.

2. Seguridade e privacidade

Nesta liña darase cabida a propostas relacionadas coa seguridade da información e ciberseguridade en contornas académicas e científicos: xestión e protección de identidades, criptografía aplicada para protección da confidencialidade, aplicación de normativa e estándares, seguridade dos servizos en cloud.

Tamén inclúe tecnoloxías para a seguridade nas redes dos campus, tecnoloxías para protección de equipos de usuario e servidores, detección e protección fronte a ameazas (DDoS, ransomware, ameazas persistentes, etc.), avaliación e xestión de riscos, plans de continxencia, xestión de crise, gobernanza e xestión da seguridade da información.

3. Virtualización, eficiencia e sustentabilidade

Virtualización de redes e almacenamento (SDN e NFV/SDS), orquestradores, C3 (Computing, Communications and Control), slicing, NetDevOps, converxencia de infraestruturas, disaster recovery, green IT, ONOS, integración continua, automatización, hyperconvergencia e Infrastructure as Code.

4. Tecnoloxías emerxentes

Todas aquelas en fases embrionarias ou de crecemento e que non estean amplamente adoptadas aínda que poidan contribuír á mellora ou mesmo revolución de procesos nas nosas institucións nos próximos anos con orientación ao servizo a investigadores e membros da contorna académica. Como tecnoloxía protagonista para esta edición das xornadas destacamos as Tecnoloxías cuánticas e postcuánticas, pero esta liña é inclusiva a todas aquelas que melloren as nosas infraestruturas ou servizos, fáganos máis eficientes, sostibles e/o incrementen as súas capacidades.

Exemplos destas (sen ser unha lista pechada) poden ser: Tecnoloxías de nova xeración en redes (ópticas coherentes, 400G, 800G, orquestración, telemetría, etc.), Web3, IA adaptativa, TuringBots, Observabilidad aplicada, Sistemas biométricos, Realidade aumentada/virtual/mixta/estendida, Metaverso, Gamificación, Blockchain, NFTs, 5G/6G e o Internet das cousas, Serverless/Edge Computing, Super apps, Xemelgo dixital, Green IT ou sistemas sostibles, robótica e automatización, Impresión 3D, Tecnoloxías de procesado da linguaxe natural, etc.

5. Intelixencia Artificial

A intelixencia artificial ha experimentado un gran avance nos últimos anos, o cal permitiu o xurdimento de escenarios e aplicacións que parecía que se tardaría moito tempo en alcanzar. Esta tecnoloxía está a transformar profundamente os ámbitos nos que se aplica, incluíndo o ámbito educativo e investigativo, xa que permite automatizar procesos, xerar novos coñecementos mediante a análise de grandes cantidades de datos, e mellorar a calidade do ensino e a investigación.

Nesta liña abarcaranse experiencias, usos ou formulacións relacionados con como a intelixencia artificial está a afectar ou poderá afectar nestes ámbitos educativo e de investigación.

6. Ciencia Aberta/Open Science

A ciencia aberta como unha novo paradigma de desenvolver, organizar e avaliar a actividade científica a partir do dato.

O ciclo do vida do dato na actividade científica e os elementos tecnolóxicos que o soportan: xeración masiva de datos, transmisión de datos mediante redes de alta capacidade, procesamento de datos en contornas de supercomputación, xestión e catalogación de datos de investigación baixo principios FAIR e publicación en repositorios de datos científicos.

As infraestruturas necesarias para a ciencia aberta e a nova contorna de ciencia cidadá, así como os retos tecnolóxicos a abordar baixo a iniciativa EOSC.

O impacto dos principios europeos de soberanía dixital e protección de datos na a ctividad científica e a publicación en aberto de resultados e datos de investigación.

Tamén está prevista a presentación de casos de éxito, novidades tecnolóxicas, proxectos, infraestruturas ou servizos, ou aquelas problemáticas que afecten de maneira relevante á Comunidade RedIRIS .

Outras formas de participación

Charlas lóstrego

Como é xa habitual, cóntase cunha sesión na que se compartan, de forma breve e áxil, experiencias que se queiran poñer en común cos outros membros da Comunidade RedIRIS. Estas contribucións, de 5 minutos por relator, poderán ser de temáticas variadas, relacionadas coas liñas temáticas propostas.

Presentación de pósteres

Para poder avaliar este tipo de propostas, solicítase que no abstract realícese unha descrición da temática do póster que se quere presentar e como se contempla estruturar a información. Durante as Xornadas Técnicas, organizaranse varias sesións para que os autores dos pósteres poidan presentalos na zona de exhibición.

O prazo de presentación de relatorios está aberto ata o 20 de marzo.
As propostas deben por favor enviarse a ponenciasjt@rediris.es

Máis información sobre as Xornadas Técnicas en http://www.rediris.es/jt/jt2023/
Para calquera dúbida ou aclaración está dispoñible a caixa de correos: difusion@rediris.es