O CSIC atribúe a condición de Unidade Asociada a “Optimización computacional en bioloxía de sistemas”, da Fundación CESGA

Centrará o seu labor, durante o próximos tres anos, en resolver problemas de optimización a gran escala en bioloxía de sistemas mediante computación de alto rendemento, computación cuántica ou sistemas híbridos que combinen ambas, explotando as sinerxias existentes entre os investigadores do CESGA e da MBG

Santiago de Compostela, luns 9 de outubro de 2023. O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), que dispón da figura de Unidade Asociada para colaborar con outras institucións en áreas comúns ás dos seus institutos, concedeu, por Resolución da súa Presidencia, esta condición, a través da Misión Biolóxica de Galicia (MBG), a “Optimización computacional en bioloxía de sistemas”, da Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA).

O investigador responsable da Unidade Asociada é Andrés Gómez Tato, responsable do Departamento de Aplicacións e Proxectos, e o investigador responsable do CSIC coa Unidade Asociada é Julio Rodríguez Banga, profesor de investigación na MBG e xefe do grupo Bioloxía Computacional.

“Na actualidade, as tecnoloxías “ómicas”, tales como a xenómica ou transcriptómica, permiten a medida cuantitativa dun gran número de compoñentes dos sistemas biolóxicos, xerando unha cantidade enorme de datos. Para dar sentido a todos estes datos diversos e obter unha mellor comprensión de como funcionan devanditos sistemas, necesítase integralos e interpretalos dunha forma sistemática. É aí onde xorde a bioloxía de sistemas, campo que busca comprender as interaccións que teñen lugar nos sistemas biolóxicos considerando varios niveis de complexidade crecente”, explica Julio R. Banga.

Neste contexto, a Unidade Asociada terá como obxectivo resolver problemas de optimización a gran escala en bioloxía de sistemas mediante computación de alto rendemento (HPC) ou computación cuántica (QC), ou sistemas híbridos que combinen HPC con QC, explotando as sinerxias existentes entre os investigadores do CESGA e da MBG.

En particular, centrarase no desenvolvemento de métodos e software de optimización para o modelado matemático de roteiros bioquímicas a gran escala. Poñerase especial énfase no uso da optimización global para o calibrado e análise de modelos dinámicos de roteiros bioquímicas, considerando tamaños que non poden ser tratados con computadores convencionais.

Os membros do CESGA participantes na Unidade Asociada achegarán a súa experiencia na investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións e computación cuántica en diversas áreas, incluíndo as Ciencias da Vida, e en particular os seus coñecementos sobre a paralelización eficiente de algoritmos. Os investigadores do Grupo de Bioloxía Computacional da MBG proporcionan, pola súa banda, a súa experiencia no modelado matemático e a optimización de redes de reaccións bioquímicas a gran escala, achegando ademais conxuntos de datos e problemas concretos de alta complexidade.

O CSIC e as Unidades Asociadas

O Estatuto do CSIC establece como unha das súas funcións “a colaboración con outras institucións no fomento e a transferencia da ciencia e a tecnoloxía, así como a colaboración coas universidades nas actividades de investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico”. Neste contexto, enmárcase a figura de “Unidade Asociada ao CSIC”.

As unidades susceptibles de ter esta figura son os departamentos, laboratorios, grupos de investigación ou outras estruturas de I+D+i, pertencentes a universidades, organismos de investigación, centros tecnolóxicos e calquera outras institucións ou entidades de carácter público ou privado, sen ánimo de lucro, que estean a desenvolver actividades científicas ou tecnolóxicas en áreas comúns, afíns ou complementarias ás dun ou máis institutos do CSIC e manteñan con este/únavos relación estable de cooperación científica.

As Unidades Asociadas están reguladas por Resolución do 28 de xuño de 2017, do Consello Reitor da Axencia Estatal CSIC.