Nova Unidade Asociada CSIC – CESGA

O CSIC atribúe a condición de Unidade Asociada a “Optimización computacional en bioloxía de sistemas”, da Fundación CESGA Centrará o seu labor, durante o próximos tres anos, en resolver problemas de optimización a gran escala en bioloxía de sistemas mediante computación de alto rendemento, computación cuántica ou sistemas híbridos que combinen ambas, explotando as sinerxias [...]