Arrinca o proxecto para crear unha rede de centros de supercomputación ao servizo da industria no que participa o CESGA.

O proxecto europeo EuroCC pretende apoiar e fomentar as fortalezas nacionais en competencias da computación de altas prestacións e detectar e cubrir as carencias existentes.

O Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, comezou a colaborar no programa europeo para crear unha rede de centros de competencias nacionais (NCC) nos 34 estados participantes ao servizo da industria (especialmente das peme), da contorna académica-científico e das administracións públicas.

O proxecto europeo EuroCC supón un investimento total de 56,3 M€, dos que o 50% é financiado pola Comisión Europea a través da iniciativa EUROHPC, e o resto é achegado polos diferentes estados. Preténdese apoiar e fomentar as fortalezas nacionais en competencias da computación de alto rendemento e con iso cubrir as lagoas existentes e aumentar a usabilidade destas tecnoloxías nos diferentes Estados e así proporcionar unha base de referencia de excelencia europea.

En España o proxecto ten oito socios, todos eles membros da Rede Española de Supercomputación (RES). CESGA, como socio relevante na definición e creación do Centro de Competencias nacional en computación de altas prestacións (HPC, polas súas siglas en inglés), terá un rol importante na detección das fortalezas para promover e as debilidades para reforzar no sistema de provisión de servizos e acceso a recursos HPC para que as empresas implanten solucións de negocio baseadas en HPC. Así, CESGA involucrarase na definición de mellores prácticas e na detección e diseminación de casos de éxito de uso do HPC en distintas contornas.

En xeral, a maioría das empresas españolas entenden que as TIC, a xestión de datos e as tecnoloxías de computación convertéronse en impulsores clave da súa competitividade, sexa cal for o sector empresarial no que se atopen. Con todo, o acceso e o uso de HPC na actualidade aínda está restrinxido a uns poucos, principalmente aqueles con alto capital intelectual tecnolóxico dentro das súas organizacións. Aínda que a maioría das empresas españolas en número son peme, as que acceden aos servizos de HPC son as grandes, principalmente nos ámbitos da enerxía, as finanzas, o automóbil, o transporte e o deseño industrial. Algunhas excepcións a isto son as empresas emerxentes mozas e pequenas derivadas na súa maioría de universidades ou centros de investigación que xa incorporaron HPC e xestión de datos aos seus modelos de negocios fundamentais. Por último, EuroCC aspira a que as peme adquiran experiencia técnica, coñezan opcións de financiamento específico e conxuntos de datos adecuados que lles permitan superar as principais barreiras para acceder aos recursos de HPC.

Ao final do proxecto, que durase dous anos, espéranse melloras na adopción de solucións HPC nas contornas académico, a industria e a administración pública, a diferentes ritmos.

Aspírase a conseguir unha expansión horizontal e vertical da comunidade HPC española, gañando novos usuarios de campos tradicionais e emerxentes. No mundo académico, as disciplinas sociais e as humanidades veranse atraídas polo uso de HPC, xa que agora pódense recompilar moitos máis datos de experimentos sociais. As peme tamén crecerán na adquisición e xestión de datos, simulando novos produtos e servizos. A administración pública incluirá o servizo HPC en aspectos innovadores da xestión de servizos gobernamentais, principalmente na xestión territorial e urbana. As simulacións e as aplicacións de cidades intelixentes serán de interese para os gobernos locais. Prevemos entón a ampliación e diversificación da comunidade de usuarios académicos; o nacemento do interese da administración pública (incluíndo a local); a construción e ampliación das competencias empresariais e dos grupos de interese orientados ao desenvolvemento da competitividade.

No que respecta ao carácter público de todos os centros de supercomputación de España, desenvolveranse novos mecanismos innovadores para potenciar, flexibilizar e facilitar o acceso das empresas a recursos HPC. As colaboracións público-privadas desenvolverán novos instrumentos para fundamentar o uso das instalacións de HPC de propiedade pública por parte de empresas privadas. A expectativa é que as barreiras para que unha peme acceda a HPC minimícense e só dependan da estratexia específica da empresa.

Máis información: https://www.eurocc-project.eu/

EuroCC:
Este Proxecto recibiu financiamento da Iniciativa Conxunta Europea de Computación de Altas Prestacións (JU) baixo o acordo de subvención Nº Non 951732. A JU recibe apoio do programa de investigación e innovación da Unión Europea Horizonte 2020 e de Alemania, Bulgaria, Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Latvia, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Eslovaquia, Noruega, Suiza, Turquía, República de Macedonia, Islandía, Montenegro.