Project Description

EGI-ACEAdvanced Computing for EOSC

Período: 2021-01-01 – 2023-06-30

Financiado por: Comisión Europea

Descrición:

EGI-ACE é un proxecto de 30 meses coordinado pola Fundación  EGI coa misión de capacitar aos investigadores de todas as disciplinas para colaborar na investigación intensiva en datos e computación a través de servizos gratuítos no punto de uso.

Sobre a base da integración da computación distribuída no proxecto  EOSC- hub,  EGI-ACE construirá a Plataforma de Computación  EOSC e contribuirá á  EOSC Data  Commons a través dunha federación de instalacións de almacenamento e computación na nube, servizos  PaaS e espazos de datos con ferramentas de análises e federados. servizos de acceso.

O consorcio do proxecto baséase na experiencia e os activos dos membros da federación  EGI, as comunidades de investigación crave, os provedores de datos e as iniciativas de colaboración.

Máis información:

https://www.egi.eu/projects/egi-ace/