Project Description

EuroCC – National Competence Centres in the Framework of EuroHPC

Período: 2020-09-01 – 2022-08-31

Financiado por: H2020

Dentro do proxecto EuroCC baixo o Horizonte 2020 da Unión Europea ( H2020), os países participantes teñen a tarefa de establecer un único Centro Nacional de Competencia (NCC) na área de computación de alto rendemento ( HPC) nos seus respectivos países. Estes NCC coordinarán actividades en todos os campos relacionados con HPC a nivel nacional e servirán como un punto de contacto para os clientes da industria, a ciencia, os (futuros) expertos en HPC e o público en xeral. O proxecto EuroCC está financiado nun 50 por cento a través de H2020 (EuroHPC Joint Undertaking [ JU]) e o 50 por cento a través de programas de financiamento nacionais dentro dos países socios.

Máis información:

https://www.eurocc-access.eu/

https://eurocc-spain.res.es/