Project Description

NEASQC – NExt ApplicationS of Quantum Computing

Periodo: 2020-09-01 – 2024-08-31

Financiado por: H2020

O proxecto NEASQC reúne a expertos académicos e usuarios finais industriais para investigar e desenvolver unha nova xeración de aplicacións habilitadas para Quantum que poidan aproveitar os sistemas NISQ (Noise Intermediate- Scale Quantum) nun futuro próximo. NEASQC baséase en casos de uso e aborda problemas prácticos como o descubrimento de fármacos, a captura de CO2, a xestión da enerxía, o procesamento da linguaxe natural, a detección do cancro de mama, a avaliación probabilística de riscos para as infraestruturas enerxéticas ou a optimización de pozos de hidrocarburos. NEASQC ten como obxectivo iniciar unha comunidade europea activa ao redor de NISQ Quantum Computing ao proporcionar un conxunto de ferramentas común que atraerá a novos usuarios industriais.

Máis información:

https://www.neasqc.eu