Project Description

GRAPEVINE – hiGh peRformAnce comPuting sErvices for preVentIon and coNtrol of pEsts in fruit crops

Período:2019-10-01 – 2022-09-30

Entidad financiadora: Comisión Europea

https://grapevine-project.eu/

Desenvolvemento dun modelo predictivo baseado en técnicas de Machine Learning para mellorar, en primeiro lugar, a avaliación e control do mildiu no cultivo do viño para reducir a cantidade de funxicida e, segundo, o número de tratamentos para introducir criterios para a sustentabilidade na produción agrícola, ofrecendo produtos agrícolas de maior calidade e seguros para os consumidores. O enfoque pode reutilizarse para controlar outro tipo de pragas nos cultivos de froitos no futuro.
Os resultados dos servizos publicaranse nunha plataforma aberta á comunidade interesada para que poidan beneficiarse dos resultados en termos de optimizar a cantidade de produtos químicos empregados para tratar enfermidades que redundarán en impactos económicos e ambientais positivos.