CESGA desprega tecnoloxía cuántica nativa

CESGA desprega unha infraestrutura baseada en tecnoloxía cuántica nativa Como parte das infraestruturas asociadas ao Polo de Tecnoloxías  Cuánticas de Galicia, CESGA implantou un xerador  cuántico de números aleatorios  Quside  QRNG para ofrecer á súa comunidade de usuarios maiores capacidades para cargas de traballo  estocásticas. O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) instalou recentemente un [...]