Project Description

EOSC-HUB – EOSC-HUB

Periodo:2018-01-01 – 2020-12-31 (36 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

https://www.eosc-hub.eu/

O proxecto EOSC-hub está financiado pola Comisión Europea e comenzou o 1 de Xaneiro de 2018, xuntando un grupo importante de proveedores de servizos internacionais para a creación dun Hub: un punto central de contacto para os investigadores europeos para o descubrimento, acceso e utilización de un amplio catálogo de recursos para a investigación avanzada dirixida ós datos.

O consorcio formado por 100 socios de máis de 50 países desenvolverá a visión do Hub para a integración e a xestión do futuro European Open Science Cloud. O proxecto EOSC-hub conta con proveedores da Federación EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud e outras importantes infraestructuras de investigación europeas, co fin de construir un catálogo común de datos de investigación, servizos e aplicacións para a investigación.

Para os investigadores, esto significará a posibilidad de acceder a un servizo más amplio para o descubrimento científico e a colaboración entre as distintas disciplinas e as fronteras xeográficas.

O proxecto EOSC-hub reducirá significativamente a fragmentación dos servizos TI e as ferramentas dixitais en Europa. Grazas á unión destes servizos dispersos pertencentes a diferentes infraestructuras dixitais baixo unha capa común integrada, o EOSC-hub promoverá novos modelos de investigación colaborativa para a provisión de servizos confiables.

EOSC-hub traballará conxuntamente coa iniciativa OpenAIRE Advance, para soportar os mandatos de Datos e Accesos Abertos en Europa.