Project Description

SICAPTOR – Sistema electrónico de captura pesqueira

Periodo: 2019-02-01 – 2020-01-31 (12 meses).

Entidade financiadora: Ministerio ID

https://www.programapleamar.es/proyectos/sicaptor-implementacion-de-un-sistema-electronico-de-documentacion-de-la-captura-total

O obxectivo principal do proxecto SICAPTOR é mellorar o sistema iObserver, un dispositivo que permite cuantificar, de xeito automático, as capturas e descartes da pesca a bordo de buques comerciais a través de fotografías, desenvolvidas no marco do proxecto LIFE iSEAS, a través do desenvolvemento e implementación de ferramentas innovadoras empregando técnicas de intelixencia artificial, como Machine Learning / Deep Learning, e descomposición en valores singulares.
Outro desenvolvemento de proxectos tamén permitirá a toma de decisións en tempo real mediante o uso de mapas xerados nun Xeoportal coa combinación de ferramentas SIX avanzadas, modelos matemáticos e datos proporcionados polo iObserver.
Os armadores, científicos e / ou lexisladores poderán usar estas innovadoras ferramentas para a identificación de zonas de pesca óptimas, evitando capturas non desexadas e minimizando os descartes de pesca ou para o desenvolvemento dunha regulación eficiente que garanta a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e cumprimento da obriga de desembarco.