Project Description

SINFONIA – Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients.

Período: 2020-09-01 – 2024-08-31

Financiado por: H2020-Euratom-1

O obxectivo principal do proxecto SINFONIA de catro anos é desenvolver novas metodoloxías e ferramentas que proporcionen unha avaliación integral do risco dos efectos prexudiciais da exposición á radiación en pacientes, traballadores, coidadores e o público en xeral así como o medio ambiente durante o tratamento de pacientes sospeitosos ou diagnosticados con linfomas e tumores cerebrais.

https://www.sinfonia-appraisal.eu/