Project Description

FF4EuroHPC – HPC INNOVATION FOR EUROPEAN SMES

Período: 2020-09-01 – 2023-08-31

Financiado por: H2020

FF4 EuroHPC é unha iniciativa europea que axuda a facilitar o acceso a supercomputadoras e todas as tecnoloxías relacionadas coa informática de alto rendemento (HPC) para as pemes. Xa sexa executando simulacións de alta resolución, realizando análise de datos a gran escala ou incorporando aplicacións de intelixencia artificial nos fluxos de traballo das pemes, FF4 EuroHPC conecta as empresas con tecnoloxías de vangarda. As HPC dos socios do proxecto atópanse entre as computadoras máis rápidas dispoñibles para a industria en Europa, capaces de analizar grandes cantidades de datos para extraer patróns ou crear simulacións complexas necesarias que sexan aplicables en calquera ámbito (enxeñería, enerxía, medicina, clima, etc.).

https://www.ff4eurohpc.eu