Project Description

é-galego – Curso online de lingua galega

Periodo:2001-01-01 – 2001-12-31 (1 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

 

Desenvolvemento dun curso interactivo para a aprendizaxe de galego, aplicando as novas tecnoloxías multimedia e de Internet (Web). Incorporará contidos relacionados con Galicia (cultura, xeografía e historia).

Obxetivos do curso:

Aprendizaxe e desenvolvemento das funcións comunicativas básicas: presentación, solicitude de información, descrición de obxetos, expresión de acordo e desacordo, etc.
Dominio das nocións principais empregadas na comunicación: espacio, tempo, localización, duración, frecuencia, etc.
Comprensión e aprendizaxe das estructuras gramaticais e do vocabulario necesarios para o desenvolvemento das principais funcións comunicativas.

O proxecto preséntase como un curso de autoaprendizaxe, aínda que a organización dos contidos das unidades permitirá que o curso poida ser utilizado como complemento para apoia-lo ensino titorial (exercicios, explicacións e cadros de gramática, arquivos de son, etc.). Será de fácil acceso e de uso itsintuitivo. No material do curso empregaranse aplicacións interactivas e de audio.

Prensa

  • “Proyecto É-galego: una experiencia de enseñanza-aprendizaje de lenguas en la red”. Red Digital, nº 3. [En línea]. (2.003).
  • 29/09/2006 – Mención ó proxecto nun artigo en educaweb.com “La utilización de NTIC puede aplicarse a cualquier campo de conocimiento porque no sólo se trata de transmitir conocimientos sino de proporcionar espacios adecuados de aprendizaje”: web.

Publicacións relacioadas

  • Artigo sobre o proxecto para ó Grupo de Investigación Agora da Universidad de Huelva: webpdf.

Máis datos

  • Duración: 12 m. 2001-2002
  • Socios: Instituto da Lingua Galega, Eido Media, CESGA.
  • Responsable : María José Rodríguez Malmierca
  • Web: http://e-galego.cesga.es