Project Description

ÁgoraSenior

Periodo:2001-10-01 – 2002-10-01 (18 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

O proxecto ÁgoraSenior consistíu na valoración e análise das características que debe ter un portal web de ámbito galego adicado ás persoas maiores e ó seu entorno.

O obxectivo desta análise foi obter información e recomendacións detalladas que permitan as empresas e os seus colaboradores acometer a realización dun portal axeitado ás necesidades dos maiores para fomenta-la súa integración na Sociedade da Información.

Para iso estudiáronse as necesidades, condicionantes e especificidades relacionadas co colectivo dos maiores en Galicia e os seus comportamentos ante os contidos e interfaces actualmente existentes. Deste modo obtívose información obxectiva sobre as súas carencias, inquedanzas, así como sobre as demandas reales do colectivo que se empregará na creación dun producto que implemente as conclusións obtidas na investigación.

 

Máis datos

  • Universidad de A Coruña
  • Centro de Atención de Día “La Milagrosa”
  • Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
  • Interarte Servicios Multimedia, S.L.