Project Description

Periodo:2003-11-01 – 2005-04-01 (20 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

www.e-aqua.org

O proxecto e-AQUA ten como obxectivo analizar a penetración das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) e a promoción do Comercio Electrónico no sector acuícola da área atlántica. O proxecto conta coa participación de representantes de catro países atlánticos: España, Francia, Irlanda e o Reino Unido. Os socios galegos do proxecto son o Cesga, Cetmar e a Universidade de A Coruña.

O proxecto e-AQUA desenvolverase seguindo tres pasos coordinados para comprobar o grado de penetración das TIC no sector acuícola e promover o uso do Comercio Electrónico polas empresas do mesmo.

Un traballo de Observatorio terá como función investigar a situación actual no sector respecto das TIC e as posibilidades de desenvolvemento do Comercio Electrónico no sector acuícola atlántico.

Tomando como base o traballo do Observatorio, organizaranse cursos e seminarios de formación. Estes cursos e seminarios serán especificamente adaptados para satisfacer as demandas da situación actual do sector.

Finalmente, dun modo complementario ó Observatorio e á Formación, o proxecto tamén contempla un traballo de asesoramento ás empresas acuícolas que queiran implantar as TIC nos seus procesos de negocio.

Período realización: 1 outubre 2003-12 decembro 2004

Orzamento total: 997.459 euros

Orzamento CESGA: 110.675 euros

Tipo de proxecto: Europeo I3

Organismo:: Comisión Europea.

Socio principal: Centro de Competencias de Comercio Electrónico

Entidades colaboradoras:

CETMAR, BIM , UNIVERSIDADE DA CORUÑA, MADE IN B, CEMPAMA, AquaTT UETP Ltd., SCHULEBERGERSEMA