Project Description

GIS-SIFI

Periodo:2006-02-01 – 2009-09-30 (24 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

ANALISE DA INDUSTRIA DA TRANSFORMACIïON DA MADEIRA E O SECTOR FORESTAL EN GALICIA. A POSTA EN VALOR DAS SUAS POTENCIALIDADES MEDIANTE UN SITEMA DE INFORMACION FORESTAL-INDUSTRIAL