Project Description

MD-CAD – UNA INFRAESTRUCTURA DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA SERVICIOS AVANZADOS SOBRE IMAGEN MÉDICA: CAD Y ALMACENA

Periodo:2010-11-01 – 2012-06-30 (20 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

O proxecto pretende adentrarse na busca de solucións que permitan a integración das diferentes tecnoloxías existentes tanto en fase de desenrolo como presentes no mercado, para CAD e almacenamento de imaxes médicas nun entorno distribuído. Pártese de la idea de especialización, segundo a cal nun futuro existirán diferentes actores especializados nas diferentes tareas: adquisición da imaxen (hospitais dedicados, de moi alta tecnoloxía), tratamento dos datos para almacenamento, visualización e CAD (centros de cálculo especializados) e tratamento do paciente (hospitais convencionais), que serán los usuarios de la tecnoloxía distribuída existente. E unha Proba de Concepto (PoC) sobre a viabilidade tecnolóxica dunha solución centralizada de Diagnostico Asistido por Ordenador e as tecnoloxías que a posibilitan como son o almacenamento e a visualización.