Project Description

Rede TMATI – Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede TMATI)

Periodo: 2012-10-10 – 2013-12-31 (36 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

 

A Rede, coordinada polo grupo de investigación en Enxeñaría Matemática (mat+i), integra a 9
grupos de investigación do SUG, con investigadores nos sete campus galegos; ademáis na rede
tamén participa o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Esta rede supón a
consolidación da Rede Mathematica Consulting & Computing de Galicia, financiada ó aveiro dos
Programas de Consolidación nas convocatorias 2006 e 2009, e tamén do travallo desenvolto po lo
Nodo CESGA do proxecto Consolider Ingenio Mathematica durante os anos 2006‐2012.
Os grupos de investigación do SUG que a compoñen son:
  • Enxeñaría matemática (código USC: GI‐1563) , mat+i
  • Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións (código USC: GI‐1914), Modestya GRID[ECMB]
  • Simulación e control óptimo en medioambiente e Bioinformática (código USC: GI‐1566) , GSC(2)
  • Modelos Matemáticos e Simulación Numérica en Mecánica de Sólidos (código USC: GI‐1564), MOSISOLID
  • Matemática Aplicada (código UVIGO: MA7), GSC(1)
  • Grupo de Ecuacións Diferenciais e Simulación Numérica (código UVIGO: MA1), MA1
  • Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa (código UVIGO: IO1), INFERES
  • Modelización, Optimización e Inferencia Estatística. (código UDC: G000199), MODES
  • Modelos y Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (código UDC: G000272), M2NICA
  • Centro de Supercomputación de Galicia