Project Description

RENDER – RENDER: Nuevo Modelo de Render Remoto

Periodo:2010-01-01 – 2011-03-31 (12 meses).

Entidad financiadora: Ministerio ID

O proxecto RENDER pretende levar a cabo un completo e exhaustivo Estudo de Viabilidade acerca das posibilidades de poder desenvolver e implantar un modelo viable e sostible de Render a distancia para a industria de animación que xunte as tecnoloxías, arquitecturas de sistemas, capacidades de investigación, desenvolvemento e produción así como as infraestruturas de todo tipo requiridas e necesarias para facer factible que calquera Estudo de Animación 3D teña a posibilidade de ampliar axilmente a súa capacidade de Render segundo as súas necesidades e en calquera momento.