Project Description

AR-sci – Augmented Reality for Science Education

Periodo:2014-09-01 – 2017-08-31 (36 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

www.ar-sci.eu

As asignaturas de ciencias supoñen un problema para un gran número de estudantes en Europa. As asignaturas de ciencias consideranse “difíciles” e requiren altos niveis de abstracción. Como resultado, producíuse un descenso no interese dos xoves europeos neste tipo de temáticas tanto na súa formación como nas oportunidades laborais posteriores.

O proxecto AR-Sci trata de dirixirse a estes problemas contribuindo ao desenvolvemento e implementación dunha educación de ciencia innovadora, para mellorar a calidade de ensino/aprendizaxe das ciencias e actitudes e motivación dos estudantes. AR-Sci desenverá unha aproximación centrada no estudante, con colaboración e aprendizaxe activo, e unha visualización dos procesos, moitas veces ocultos que son básicos para entender a ciencia. Esto farase a través da introducción da Realidade Aumentada (AR ) e desenvolvemento dun enfoque pedagóxico necesario para a o seu emprego.