Project Description

iSEAS – Innovative Solutions for Knowledge Application and Transfer towards a Sustainable European Fishing

Periodo:2014-07-01 – 2018-06-30 (48 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

O principal obxectivo do proxecto LIFE iSEAS é demostrar que un escenario sostible (en termos de indicadores biolóxicos e socioeconómicos) é posible nas pesqueiras da UE. Este obxectivo poderase conseguir mediante a mellora da posta en práctica tanto dos coñecementos existentes coma de solucións innovadoras para a redución e xestión dos descartes pesqueiros.