Project Description

BEinEIMRT – Business Experiment In Enhanced IMRT planning using Grid services on-demand with SLAs

Periodo:2008-03-01 – 2009-11-30 (12 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

O proxecto BEinEIMRT e un experimeto de negocio para proporcionar os servicios de e-IMRT a través do Grid.

e-IMRT é un proxecto que ten como obxectivo proporcionar novas ferramentas de planificación de tratamentos de radioterapia aos hospitais. Estas ferramentas acederán remotamente a recursos de computación de altas prestacións, como complemento aos existentes TPS (Treatment Planning Systems). A implementación actual de e-IMRT inclúe verificación Monte Carlo de tratamentos de radioterapia e a súa optimización. O persoal do hospital pode accecer aos servizos de e_IMRT ben a través de navegadores convencionais ou ben integrando a nosa solución en aplicacións de terceiros, a través de servizos Web. O experimento de negcio que propomos busca integrar esta solución nun contorno Grid, engadindo SLAs e seguridade avanzada. Estes aspectos serán proporcionados polos compoñentes de BEinGrid, establecendo a posibilidade de adquirir recursos computacionais extra en casos de picos de demanda. O obxectivo final do proxecto é ofrecer os servizos de BEinEIMRT aos hospitais Europeos, seguindo un modelo de pago por uso ou ben de tarifa plana.