Project Description

CloudPYME2 – CloudPYME2: Mejorando la competitividad de las PYMEs a través de la innovación apoyada en herramientas TIC y Cloud.

Periodo:2013-07-01 – 2015-10-30 (24 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

www.cloudpyme.eu

 O proxecto pretente crear unha infrastrutura para apoiar a innovación nas PEMEs. Facilitando o acceso a equipamenteos de HPC (Computación de Altas Prestacións), perseguese mellorar a súa competitividad internacional en consonancia coas recomendacións europeas.

Fomentando a implantación de PLM (Product Lifecicle Management), búscase mellorar a eficiencia no desenvolvemento de novos produtos. Dinamizando o uso de plataformas de Innovación Aberta (Open Innovation), anbicionáse involucrar ás PEMEs na dinámica da innovación o través do uso de ditas plataformas.
 A simulación numérica é unha ferramenta fundamental para a competitividade das empresas, facilitando a xeración de novos produtos robustos e con gran calidade, reducindo os custos do seu desenvolvemento. Habitualmente, a empresa que xa utiliza a simulación , emprega a súa propia infraestrutura informática, bloqueando a mesma para outras tarefas necesarias ou limitando o número de ensaios. Esta nova Plataforma elimina estes inconvenientes, abrindo tamén a posibilidade de utilizar simulación numérica a aquelas empresas que aínda non a utilizan nos seus procesos de innovación, incrementando a súa competitividade.
Este proxecto está cofinanciado pola Comisión Europea ao través do Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro da terceira convocatoria de proxectos do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP).