Project Description

e-LPHON4L – Fonética e- learning:pronuncia do inglés en contornas dixitais para estudantes de fala española e galega.

Período: 2020-01-01 – 2022-12-31

Financiado por: Axencia Nacional de Investigación, cofinanciada con fondos FEDER do programa Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional

Este proxecto persegue tres obxectivos: (1) desenvolver novos recursos de formación en forma dunha aplicación multiplataforma para mellorar a pronuncia do inglés e fomentar a conciencia fonológica e a comprensión intercultural; (2) capacitar aos usuarios, incluídos profesores, alumnos e investigadores, nos materiais e datos derivados do proxecto; (3) producir materiais educativos e publicacións de investigación de alta calidade baseadas en datos extraídos de análises dixitais e de aprendizaxe, así como tecnoloxías de educación / aprendizaxe. Ademais, os nosos resultados compartiranse co público en xeral, o que non só mellorará a visibilidade da investigación interdisciplinaria (unindo coñecementos de Humanidades Dixitais, e- Learning, m- Learning e Tecnoloxías da Comunicación) senón que tamén potenciará a competencia comunicativa da nosa sociedade.