Project Description

EVITA – Exchange, Valorisation and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and eBiz

Periodo:2008-12-01 – 2011-09-30 (18 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

EVITA ten coma obxectivo reforzar o uso de soluciñons e servizos TIC entre as PEMES e incrementar a súa comptetitividade mediante o seu acceso a economía dixital global, facendo énfase nas oportunidades de negocio da Web 2.0. Isto se consegue mediante a transferencia das mellores prácticas, recoñecidas pola Comisión Europea, dende rexións que adoptaron con éxito prácticas TIC e de comercio electrónico, cara outras rexións menos desenvolvidas pertencentes a Unión Europea.

A maiores, EVITA introduce unha ferramenta de formación moi flexible para axudar as PEMES a mellorar o seu coñecemento e aptitudes en momentos axitados en innovación. O proxecto creará un contido de formación efectivo e moderno e unha plataforma de aprendizaxe electrónica real, enfocada a acelerar a implementación de estratéxias de comercio electrónico.

Desta maneira, EVITA proporciona as rexións obxectivo, non só as experiencias doutras rexións máis avanzadas, senón tamén ferramentas prácticas útiles para implementar estratéxias de formación en comercio electrónico para PEMES e ademáis, o persoal adecuado para dita formación, que, a súa vez, poden actuar coma catalizadores de políticas de formación.

Socios do proxecto:

GRNET – Grecia, ACC10 – Generalitat de Catalunya, TILLVAXTVERKET – Suecia, Cámara de Comercio e Industria de Marsella, Fundación TIC – Malta, CESGA, Ministerio de Transporte e TIC – Bulgaria, Rexión do Sur del Exeo – Grecia, Axencia de Desenvolvemento Eslocaca, Centro Tecnolóxico de Lituania.