Project Description

FORMIGA CLOUD – FORMIGA CLOUD: Fomentando o re-aproveitamento mediante integracion e gridificacion de aulas en Cloud

Periodo:2009-12-02 – 2012-10-31 (36 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

O obxectivo do proxecto é a creación dun servizo de computación cloud seguindo o modelo IaaS a partires da infraestrutura virtual existente despregada no proxecto FORMIGA. Este cloud permitirá non só a a realización de cálculos científicos, senón tamén o aproveitamento da infraestrutura cloud para a realización de cursos nos que os alumnos poderían despregar unha imaxe dunha máquina virtual, previamente creada polo profesor.

O primeiro prototipo do proxecto está dispoñible en:

http://formigacloud.cesga.es/