Project Description

EIMRT-2009 – E-IMRT II: Sistemas Avanzados de Planificación pa…

Periodo:2009-12-01 – 2012-10-31 (18 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

eimrt.cesga.es

O proxecto e-IMRT  (http://eimrt.cesga.es) ofrece aos radiofísicos un conxunto de algoritmos para optimizar e validar tratamentos de radioterapia, tanto CRT coma IMRT, ocultando a complexidade da infraestrutura computacional necesaria para solucionar o problema e que utiliza recursos computacionais distribuídos, o Cloud. A plataforma está deseñada para ser independente dos modelos de acelerador, escalable e aberta. Ten un portal de web como cliente e está deseñado en tres capas que utilizan servizos web, que permiten aos usuarios acceder á plataforma directamente dende calquera front-end e cliente.  Conta con tres compoñentes principais: caracterización remota de aceleradores lineais para técnicas de cálculo de doses baseadas en Monte Carlo, optimización da planificación e verificación remota de tratamentos de radioterapia (incluíndo o Cloud); e un repositorio de tratamentos de interese.

Publicacións:

[1] F. del Moral, M. Salgado, B. Andrade, A. Teijeiro, F. Salvador. “Customizable 3d freeware for collision detection in radiotherapy” Radiother Oncol 2010 S513

[2] A Guimarey, A López Medina, F Del Moral, F Salvador, A Teijeiro, JM Nogueiras, JL Alba “development of non-rigid registration tools for adaptive radiotherapy” Radiother Oncol 2010 S431

[3] E. Meilán et al. “Calibration and use of gafchromic® EBT2 films for qa in HDR brachytherapy” Radiother Oncol 2011 S405

[4] A. G. Teijeiro et al. “Modelling, validation and planning with Xio® for total body irradiation at extended SSD (400 cm)” Radiother Oncol 2011 S409

[5] L. Pereira et al. “Comparative of four array detectors for IMRT QA” Radiother Oncol 2011 S509

[6] L. Pereira et al. “The use of gafchromic® EBT2 films for daily absolute dose verification on 3D treatments. A practical case on a kaposi’s sarcoma” Radiother Oncol 2011 S544

[7] L Pereira, Z Martin, M Mera, E Meilán1, J Vazquez, M Salgado, A Lopez Medina “SU-E-T-388 Verification of Monitor Units and Dose Distributions in IMRT Plans Using Monte Carlo Algorithms On the E-IMRT Web Platform” Med Phys 2012 3793

[8] L. Ferradas, Z. Martin, M. Mera, E. Meilan, A. Tejeiro, J.Vazquez, A. Lopez Medina, J.C. Mouriño, B. Andrade, M. Salgado “Monte carlo commissioning of an oncor linear accelerator on the e-imrt platform” Radiother Oncol 2012 S520

[9] Luis M. Carril, Zahara Martín-Rodríguez, Carlos Mouriño, Andrés Gómez, Rubén Díaz and Carlos Fernández. “Advanced computing services for radiotherapy treatment planning on Cloud”. Cloud Computing Methodology, Systems, and Applications, chap. 23, pp. 529-551. Edited by Boualem Benatallah. ISBN: 978-1-4398-5641-3

[10] Pereira, L. et al. “Comparación de la sensibilidad en cuatro arrays de detectores mediante el índice gamma”. Proceedings of XVIII CONGRESO NACIONAL DE SEFM Y XIII CONGRESO NACIONAL DE SEPR 2011 107

[11] Pereira, L. et al. “Medida de dosis absoluta con películas Gafchromic® EBT2. Caso práctico de un sarcoma de Kaposi”.Proceedings of XVIII CONGRESO NACIONAL DE SEFM Y XIII CONGRESO NACIONAL DE SEPR 2011 310

[12] Meilán, E. et al. “Calibración y uso de películas Gafchromic EBT2® para control de calidad en braquiterapia de alta tasa”. Proceedings ofXVIII CONGRESO NACIONAL DE SEFM Y XIII CONGRESO NACIONAL DE SEPR 2011 314

[13] Teijeiro, A. et al. “Modelado, planificación y validación del XiO® CMS para tratamientos TBI (SSD extendida de 400 cm)”. Proceedings of XVIII CONGRESO NACIONAL DE SEFM Y XIII CONGRESO NACIONAL DE SEPR 2011 352

[14] Pereira L, Martin Z, Mera M, Meilan E, Teijeiro A, Vazquez J, Andrade B, Medal D, Mourino JC, Salvador F, Lopez MedinaA , Salgado M “Verificación de las unidades monitor y la distribución de dosis de un sistema de planificación utilizado algoritmos de Monte Carlo en la plataforma web E-IMRT”. V Jornadas de Investigación Biomédica de Vigo. 2012 (Poster)

[15] A. Gómez, J.C. Mouriño, L.M. Carril, Z. Martín, D. Lezzi, R. Rafanell, and R.M. Badía. Execution of Monte Carlo treatment verification on Cloud using COMPSs platform. 3rd Workshop on Monte Carlo Treatment Planning (MCTP’12). Sevilla (Spain), May 2012

[16] Z. Martín, A. Gago, L.M. Carril, J.C. Mouriño, and A. Gómez. Automatic Linear Accelerators Commissioning for the e-IMRT Platform. 3rd Workshop on Monte Carlo Treatment Planning (MCTP’12). Sevilla (Spain), May 2012