Project Description

LUBI – Localización y Ubicación de puntos de entrega en medios semiurbanos y rurales

Periodo:2003-06-15 – 2004-10-15 (24 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia. Programa de Sociedade da Información. Estudio e resolución do problema dos servicios loxísticos en Galicia motivados pola dispersión xeográfica das poboacións galegas. O obxectivo é localizar e trazar a mellor ruta cara os puntos de entrega mediante sistemas de información xeográfica. En colaboración con GADISA.