Project Description

METEOSIX – GIS para Información Metereolóxica e Oceanográfica de Galicia

Periodo:2009-10-30 – 2012-10-31 (18 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

http://meteosix.cesga.es

Este proxecto pretende proporcionar unha axeitada organización, xestión e difusión da información meteorolóxica e oceanográfica en Galicia mediante a implantación de componentes SIX e servizos web,  co fin de permitir e promover un mellor aproveitamento da mesma en todos os seus campos de utilidade