Project Description

OCEANO 2009 – XERACIÓN, PROCESADO E DISTRIBUCION DE CAMPOS OCEANOGRÁFICOS OPERACIONAIS MULTIPROPÓSITO

Periodo:2009-10-01 – 2012-10-31 (36 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

http://oceano.cesga.es

Plan de investigación e desenvlovemento 2006-2010 (INCITE),  referencia 09MDS009CT.

O proxecto Océano  é unha colaboración entre MeteoGalicia, o Laboratorio de Sistemas da Universidade de Santiago e o CESGA. O obxectivo do proxecto é desenvolver e adaptar o modelo ROMS (Regional Ocean Model System) a costa galega así como facelo operacional para que MeteoGalicia poida usar os seus resultados. Ditos resultados implementaranse mediante unha arquitectura de procesado de datos e xerarán productos de valor engadido a partires dos arquivos de saída, seguindo una axeitada organización, xestión e difusión dos mesmos e cumprindo coas directrices europeas neste sentido da directiva INSPIRE con estándares de servizos web propostos polo Open Geospatial Consortium (OGC) .Os obxectivos do proxecto son:

  • Executar de forma operacional o modelo ROMS a escala rexional (Galicia).
  • Xerar produtos de valor engadido a partires da saída do modelo operacional.
  • Facer que a información xerada na execución do modelo ROMS e os datos de valor engadido estean dispoñibles para a comunidade de usuarios de maneira pronta e eficaz ao través dun interfase gráfico avanzado e través de servizos WEB segundo o estándar do OGC.
  • O Acceso a información de fontes de datos in-situ e sensores remotos. Acceso en tempo case real, preprocesado e asimilación: altimetría, temperatura oceanica superficial e productividade.
  • Permitir a execución de modelos ROMS mais localizado e a xeración doutros produtos de valor engadido empregando o estándar de servizos de procesado.

 

Publicacións:

  • Baker-Austin, Craig, Joaquin A. Trinanes, Nick G. H. Taylor, Rachel Hartnell, Anja Siitonen, and Jaime Martinez-Urtaza. 2012. “Emerging Vibrio Risk at High Latitudes in Response to Ocean Warming.” Nature Climate Change (July 22). doi:10.1038/nclimate1628. http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclimate1628.
  • Marcos Cobas Garcia, Elena Vázquez Cendón, Andrés Gómez, Breogán Hombre, Joaquín Trinanes, Carmen Cotelo, Pablo Carracedo, Pedro Costa, Manuel Ruiz Villarreal, First Approach to the application of operational 4dvar data assimilation to the ROMS model Numerical methods for hyperbolic equations: Theory and Applications pp. 4 7 2011 BVDTGH
  • Cotelo Queijo, Carmen, Andrés Gomez, and Marcos Cobas García. 2011. Data Assimilation with the ROMS Model: A First Approach. Technical Report CESGA-2011-001. Santiago de Compostela.