Project Description

Red e-Ciencia – Red e-Ciencia en España

Periodo:2007-12-01 – 2009-11-30 (36 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

A Rede Nacional de e-Ciencia ten como obxectivo coordinar e promover o desenvolvemento da actividade científica en España a través do uso colaborativo de recursos distribuídos xeograficamente conectados por Internet. A rede implica usuarios e especialistas en diversas aplicacións científicas (imaxe bioinformática, medicina, química computacional, fusión, meteoroloxía, etc.), Investigadores no campo de centros de recursos TIC e provedores, sendo así representados todos os actores e-Ciencia. A necesidade de e-Ciencia está baseada na crecente demanda por científicos de máis recursos de procesamento e almacenamento de datos , así como de novas formas de traballo colaborativo que conduzan cara a sociedade do coñecemento. O desenvolvemento de aplicacións de e-Ciencia permitirá novos modelos e aplicar o middleware para explorar de forma eficiente os recursos da comunidade científica. A integración de recursos e equipamentos permiten a coordinación máis eficaz dos grupos españois e facilitan a súa participación en proxectos europeos e internacionais. Ademais, a rede pretende crear unha Iniciativa Nacional Grid, impulsar a adopciónda  Supercomputación e o Grid na comunidade de investigación española, co obxectivo de mellorar a producción científica e xestionar o coñecemento para promover sinerxías e evitar duplicidades.

 

Máis información en www.e-ciencia.es