Project Description

RED_GHPC – Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones

Periodo:2007-09-01 – 2010-06-01 (24 meses).

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

A Rede Galega de Computación de Altas Prestacións, que denominamos a partir de agora RED_GHPC, estivo constituída desde o seu inicio por grupos/centros con distintos papeis con respecto a HPC:

  • Centros proveedores de infraestructuras HPC e de soporte técnico para a utilización das eismas: CESGA
  • Grupos expertos na aplicación de tecnoloxías HPC para la resolución de problemas científicos e de enxeñaría: GAC-UDC, GAC-USC
  • Grupos usuarios de tecnoloxías HPC aplicadas ás súas liñas de investigación: QTC-USC, FNL-USC, LDS-USC, MAP-USC, ANT-UVI, GII-UDC, MAP-UDC, CINAM

O obxectivo xeneral prioritario desta rede consiste en reunir e articular centros e grupos de investigación do SUG ao redor das tecnoloxías HPC; outro obxectivo adicional e complementario sería a utilización dos vínculos creados pola rede como xerme dun sistema de e-Ciencia galego.