Project Description

SESAME NET 

Periodo:2015-06-01 – 2017-06-30 (24 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

O proxecto SESAME Net (SUPERCOMPUTING EXPERTISE FOR SMALL & MEDIUM ENTERPRISE NETWORK) ten como obxectivo fundamental a creación dunha rede europea de centros de competencias en computación de altas prestacións para PEMEs.

Esta rede ten dous obxectivos principais:

Promover o acceso a servizos de supercomputación no marco da comunidade Europea.

Difundir o uso de “boas prácticas” de supercomputación no marco da industria, fundamentalmente nas pequenas e medianas empresas (En adelande PEMEs).

Estos dous obxetivos principais pretendense alcanzar adecuando e acercando a oferta de servizos de HPC (High Perfomance Computing) ás necesidades reais das PEMEs a través de:

Creación dunha rede europea de centros de HPC en toda a comunidade europea

Visualizando e concienciando dos beneficios da HPC ás PEMEs

Identificando as necesidades das PEMEs das distintas áreas de negocio para axustar a oferta dos centros HPC ás devanditas necesidades específicas

Formando ás PEMEs nas ferramientas y prácticas necesarias para a inclusión da HPC nos seus procesos.

Este proxecto está cofinanciado pola comisión Europea o través do Programa de investigación e innovación Horizonte 2020