Project Description

SoftTAX – Pago de impuestos municipales a través de Internet

Periodo:2003-10-15 – 2004-10-14 (12 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia. Programa de Sociedade da Información. Desenvolvemento de pasarelas de pagos de impostos multientidade para administracións públicas. En colaboración con SOFTGAL SERVICIOS DE SOFTWARE GALICIA, S.A.