Project Description

UnderstAID – Support Platform for dementia informal caregivers

Periodo:2013-04-01 – 2016-04-30 (36 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

www.understaid.com

O proxecto UnderstAID ten como obxectivo deseñar, desenvolver e probar unha plataforma de aprendizaxe e apoio aos familiares de persoas con demencia.

Esta iniciativa está financiada pola Unión Europea, no seu programa Ambient Assisted Living (AAL), e espérase desenvolver ata 2016. A iniciativa inclúe 9 institucións de España, Dinamarca e Polonia baixo a coordinación da universidade danesa VIA. En Galicia, que inclúen, ademais do CESGA, a empresa Balidea Consuting & Programming e a Asociación de Pensionistas e Xubilados Coruña. En España, o financiamento da iniciativa no ámbito do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, eo Instituto de Salud Carlos III.

O proxecto ten como obxectivo construír unha plataforma con soporte para smartphones móbiles, e unha aplicación de ordenador a través do navegador. UnderstAID vai informar, proporcionar apoio e formación para os coidadores informais (xeralmente parentes próximos ao paciente), un servizo personalizado, e respondendo ás súas necesidades de inmediato.

A duración do proxecto é de 3 anos, 2013-2016.