Project Description

ARTFIBIO – Radioterapia adaptativa y predicción de la respuesta tumoral basadas en estudios funcionales de

Periodo:2011-12-26 – 2014-12-30 (36 meses).

Entidad financiadora: Ministerio ID

 

O obxectivo do proxecto é establecer unha rede de información a partir da cal se desenvolverán modelos predictivos individualizados da resposta tumoral á radioterapia de pacientes con tumores de cabeza e pescozo baseado en datos funcionais in vivo. Para iso realizaranse estudos PET/CT e de Resonancia Magnética (RM) e unha análise da biopsia. A cuantificación da densidade de células tumorales e da oxigenación levará a cabo cos datos das imaxes e do estudo do tecido biopsiado. As imaxes funcionais obteranse dos dous estudos PET/CT pre e post tratamento que se realizan na actualidade e dunha serie de catro estudos de RM realizados con perfusión e difusión que permitirán avaliar a resposta tumoral e a oxigenación. A medida in vivo sobre pacientes reais permitiranos elaborar un modelo predictivo moito mellor que os actualmente establecidos baseados en datos in vitro e con experimentación animal.
O proxecto desenvolverá  unha plataforma web con diversas utilidades: almacenamento nunha base de datos anónima, rexistro non ríxido de diversas modalidades de imaxes, visualización da densidade tumoral co tratamento impartido, predición clínica da resposta tumoral, avaliación do tratamento considerando os contratempos habituais (avarías, campos non tratados,…) e diferenza entre a dose impartida e a planificada e variación entre a densidade de células tumorales predita e a obtida co último estudo de difusión con RM e co PET/ CT de control realizado ao tres meses do tratamento.