Project Description

ENSIGNA

Periodo: 2005-06-01 – 2006-11-30 (15 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

Este proxecto desenvolve un curso piloto mediante unha metodoloxía de ensino inovadora para a aprendizaxe de Língua de Signos Española utilizando Tecnoloxías da Información e da Comunicación de última xeración.
O proxecto Ensigna ten como obxectivo empregar as tecnoloxías da información e da comunicación de última xeración para levar a cabo experiencias innovadoras no eido do ensino-aprendizaxe de Língua de Signos Española.
Trátase de desenvolver un curso piloto que se base na utilización dunha metodoloxía de ensino innovadora que favoreza a aprendizaxe de Língua de Signos Española utilizando para isto Tecnoloxías da Información e da Comunicación que favorezan a comunicación multidireccional e polo tanto a interactividade entre os usuarios finais.
Intentando polo tanto adecuar as tecnoloxías ó contorno da realidade da comunidade xorda galega, para, neste caso, favorecer a aprendizaxe da Lingua de Signos Española (LSE). Esta língua, coa utilización das TIC, debe permitir a interacción entre todos os participantes ubicados en diferentes escenarios (coa participación de persoas ointes e xordas) nas funcións propias das actividades de formación (tutorización, avaliación, aprendizaxe guiado e autoaprendizaxe, entre outras).

Prensa

  • Mención ó proxecto Ensigna en O Xornal.
  • Artígo no suplemento “Campus” do xornal El Mundo.

Enlaces de interés:

  • Artículo no portal AulaIntercultural: URL.

Máis datos

  • Socios: Universidade de Santiago de Compostela, Fundación FAXPG, Grupo FEMXA e Cesga.
  • Responsable: María José Rodríguez Malmierca
  • Web: http://ensigna.cesga.es