Project Description

e-IMRT – SISTEMAS AVANZADOS DE PLANIFICACIÓN PARA RADIOTERAPIA MEDIANTE ENTORNOS DE COMPUTACIÓN

Periodo:2005-07-01 – 2008-07-01 (36 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

http://eimrt.cesga.es

Este proxecto plantea novos sistemas de planificación para o tratamento do cancro mediante a radioterapia utilizando cálculo distribuido e interfases tipo WEB. Os resultados do proxecto permitirán as seguintes melloras respecto ós sistemas de planificación convencionais:

  • Algoritmos de optimización del tratamento automatizados que permiten alcanzar unha melljor deposición de dose para tratamentos complexos, especialmente IMRT (radioterapia con modulación de intensidade).Estas técnicas de optimización non son accesibles habitualmente para a planificación convencional, debido ó uso de técnicas manuais de selección de parámetros ou ben ó elevado coste de cálculo dos algoritmos automáticos. En xeral, as vantaxes clínicas de esta ferramenta son unha menor dose sobre órganos sans que rodean ó tumor e unha deposición máis uniforme de dose no volumen tumoral.
  • Alcanzar unha posición estratéxica de cara á nouva generación de planificadores que incluirán el método de Montecarlo para el cálculo de dose. Mediante este método de cálculo conseguirase unha maior precisión nas rexións con fortes variacións de densidade.
  • Rapidez da obtención do resultado computacional para unhas prestacións obxectivo mediante a utilización de computación distribuida masiva.
  • Creación dunha base de datos de tratamentos, tanto para a sua consulta por profesionais sanitarios como para a formación académica e docencia.
  • Ocultación da complexidade de hardware, xestión e mantemento ó usuario final. Acceso mediante ferramientas web.
  • Actualizacións sucesivas de software e métodos de cálculo sen intervención do usuario final.

Publicacións:

[1] Pena J, González-Castaño D M, Gómez F, Sánchez-Doblado F y Hartmann. “Automatic determination of primary electron beam parameters in Monte Carlo simulation”. Med. Phys. 34 1076-1084

[2] Pena, J. et. al. ·eIMRT: a web platform for the verification and optimization of radiation treatment plans”, JACMP. Vol. 10, Num. 3, 205-220. 2009.

[3] A. Gomez et al. “Remote Radiotherapy Planning: The eIMRT Project”  Healthgrid 2006. Valencia. (Poster)

[4] “IMRT Planning and Verification on EGEE”. EGEE’06. Ginebra. (Poster)

[5] J. Pena et al. “Characterization of Siemens PRIMUS linacs in Monte Carlo simulations for advanced dosimetric studies” . World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Seoul (Korea). 2006.

[6] J. Pena et al. “The eIMRT project: a web-based tool for Monte Carlo verification of treatment plans“. ESTRO 25. Leipzig (Germany). 2006.

[7]J. Pena et al. “Commissioning of photon beams in Monte Carlo simulations ensuring full machine reproducibility”. First European Workshop on MCTP, Gante (Bélgica). 2006.

[8] Andrés Gómez et al. “Monte Carlo Verification of IMRT treatment plans on Grid” Proceedings of HealthGrid 2007, Nicolas Jacq and others, eds., IOS Press, 2007 (Poster)

[9] J.C. Mouriño et al. “The eIMRT Project: Planning and Verification of IMRT treatments on Grid” , in Proceedings of Ibergrid’07, Javier García Tobío and others, eds., 2007

[10] J.C. Mouriño et al.“El Proyecto eIMRT: Planificación y Verificación de tratamientos IMRT en Grid”. XVI Congreso Nacional de Física Médica, Granada 2007.